Tuesday, August 20, 2013

FBI rukavice 2013/09-10, predlozi

2013/09-10

FBI rukavice očekuju vaše predloge za blog koji biste voleli da se nađe pod istragom ostalih blogera tokom septembra i oktobra 2013. godine.

Na ovom postu skupljamo predloge koje možete ostaviti putem komentara. Čim pristigne pet validnih predloga biće postavljena anketa, putem koje ćemo zajedno izglasati budući blog za istragu. Više o igri i pravilima pogledajte ovde.

kuVarijacije 2013/09, predlozi

2013/09

Ulazimo u šestu sezonu - predložite temu prvih kuVarijacija u njoj!

Skupljanje predloga trajaće do prijema pet validnih i različitih predloga, a zatim će uslediti glasanje. Predlog sa najviše galsova postaće nova tema. Više o igri i pravilima pogledajte ovde.