Sunday, June 12, 2011

Pomereni datum vanrednih kuVarijacija

Dragi drugari,

Vanredne kuVarijacije koje će se održati na Adi u Beogradu pomerene su za nedelju 26. jun. Sve ostalo ostaje isto. Klopa je za piknik, kome šta odgovara neka ponese...

Dalji dogovor ići će preko maila: palachinkablog@gmail.com.

Vidimo se na Adi!

1 comment:

Anonymous said...

Kakko vam zavidim>Bicu u mislima sa vama:)